top of page

Childrens Welfare Fund

Projektet fortskrider
Senaste nytt

Projektet fortskrider med att hjälpa

gatubarnen i Galle på Sri Lanka

I många av världens länder finns det barn som har det svårt och där det råder stor fattigdom. Effekten av detta blir brist på mat och kläder, bra bostäder och inte minst utbildning. Många barn utsätts även för övergrepp, både psykiskt och fysiskt. Naturkatastrofer och krig gör det ännu svårare och förhållandena är ohyggliga och omänskliga. Man kan känna en hopplöshet inför detta ogreppbara, men goda krafter kämpar dagligen för att hjälpa de mest utsatta. Det förekommer massiv hjälp från olika organisationer, stora som små.123 214 57 87

De föräldralösa, övergivna och/eller hemlösa barnen är särskilt beroende av tre saker: Att skyddas från faror, få tillgång till samhällets tjänster och möjlighet att få utbildning och personlig utveckling.

På grund av bristen på föräldrars kärlek och omsorg, är de lätta offer för vuxna som ser chansen att utnyttja dessa oskyldiga barn för sina egna syften. De lockas eller tvingas in i olika antisociala verksamheter och förstörs gradvis eller omedelbart. De minsta barnen kan t.ex användas för att vinna medlidande vid tiggeri och de äldre barnen anses vara ett säkert verktyg för att transportera narkotika till sina kunder, eller vara behjälpliga vid andra kriminella aktiviteter. Men missbruket av dessa barn stoppar inte endast med detta. Ibland utnyttjas de även som "sexmaskiner" för att tillfredställa pedofilers sexuella behov.

Gatornas barn förnekas de grundläggande rättigheterna som omfattar rätten att ha en trygg barndom, en god  hälsa, yttrandefrihet och utbildning.

 

Att inte ständigt anses vara en olägenhet för samhället och därför ignoreras, vilket lägger grunden för att de skall bli framtidens narkomaner, prostituerade, våldtäktsmän och tjuvar.

 

Smyrna, Hirusara Daycare center

PROJEKTET FOR GATUBARNEN I GALLE CITY.

Oktober 2011 startade vi Childrens Welfare Fund, en liten organisation med kort väg mellan givare och mottagare, tillsammans med Smyrna Church i staden Galle på Sri Lankas sydöstra kust.

Kyrkans pastorer Mark Nanyakkara och Christie kohomban, har initierat detta projekt och antagit utmaningen att ta itu med behovet av en verksamhet som riktar sig till gatubarnen i Galle city. Här i Sverige vill vi nu genom denna hemsida sprida information om detta hedervärda projekt – att hjälpa hemlösa och utsatta barn som far illa på olika sätt. Vi arbetar ideellt med detta projekt och de medel som samlas in går oavkortat till verksamheten "Smyrna, Hirusara daycare center"- dagverksamheten för ett 25-tal hemlösa barn i åldrarna 1-17 år. Vår organisation förmedlar också ekonomiskt stöd till ett 30-tal fadderbarn i Colombos slum och Galle, där svenska fadderföräldrar bidrar varje månad till sina specifika barn.

Du har nu möjlighet att få vara en av dem som vill göra skillnad –  att hjälpa dessa barn och ungdomar i Galle på Sri Lanka att få en chans, till ett bättre liv!

 

Det behövs dock många glada sponsorer för att detta projekt ska överleva. Hoppas Du är en av dem som vill vara med och bidra!

 

 Gatubarnens situation
bottom of page