top of page
Om oss

Alla blir kallade att göra något i livet. Detta blev min kallelse att få hjälpa andra.

 

Mitt namn är Frank Brundin och jag är son till Bertil och Reidun Nilsson. Det unga missionärspar som en gång startade sitt pionärarbete på Sri Lanka 1958. Detta arbete lade grunden för den kristna församling som idag fortfarande växer och som ligger till grund för ett fantastiskt projekt.

 

Till vardags tjänstgör jag som produktionsledare inom Kriminalvården. Arbetar med motivation och sysselsättning på anstalten Storboda norr om Stockholm. Denna tjänst går hand i hand med min kristna syn till medmänniskor. Att få chans att hjälpa de som har, eller har haft det svårt i livet. Tidigare har jag arbetat inom näringslivet och med marknadskommunikation i 25 år. Denna period gav mig mycket erfarenhet som jag nu har nytta av i min tjänst. Att arbeta med och för människor och göra det jag kan för att göra skillnad skänker stor livsglädje.

2011 besökte min syster och jag våra gamla vänner på Sri Lanka. Det var gripande att få träffa dem igen efter femtio år. De bar ju på oss när vi var småttingar. När våra vänner berättade för oss om sina planer kände vi spontant att vi skulle hjälpa till med detta så mycket vi orkade och kunde. Under de år som nu förflutit sedan starten har våra ansträngningar blivit välsignade och vi kan nu skörda frukten av projektet som blivit till glädje för många barn och ungdomar.

Frank Brundin

Min livsuppgift- Hirusara Daycare Center & Fadderbarnen i Galle

Mitt namn är Lena Svensson och jag är dotter till Bertil och Reidun Nilsson. Jag föddes på Sri Lanka, är uppvuxen både där och i Thailand och liksom min bror Frank, har jag fortfarande en stor del av mitt hjärta kvar i Asien.

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med och för människor som behöver hjälp och stöd på olika sätt. Idag delar jag min tjänstgöringstid inom kommunen mellan att vara Stödassistent inom LSS och Anhörigkonsulent inom äldreomsorgen, ett arbete som känns viktigt och meningsfullt.

För nio år sedan tog livet en ny vändning och fick en djupare dimension, när jag återvände till mitt födelseland Sri Lanka. När vi hörde om Smyrna-församlingens planer på att starta ett dagcenter för gatubarnen i Galle kände jag omedelbart en stark övertygelse och vilja att bidra och hjälpa till. När jag nu tänker tillbaka på åren som gått känns det fantastiskt! Att ha fått vara med i uppstart, och sedan utveckla och driva detta projekt vidare. Att se hur stor skillnad man kan göra och hur livsavgörande det varit för de barn och ungdomar som tagit del av verksamheten på Hirusara Daycare Center.  

Även Childrens Welfare Funds Fadderbarnsverksamhet har vuxit och förmedlar idag ekonomisk hjälp till ett trettiofem-tal barn och ungdomar, vilket möjliggör skolgång och extraundervisning för barn i fattiga familjer.

image_edited.jpg

Lena Svensson

Att vara en medmänniska.

 

Mitt namn är Carina Nilsson och jag är god vän till Lena och Frank.

Jag var med på resan till Sri Lanka tillsammans med Frank och Lena i början av 2011 och fick då möjlighet att se den omfattande verksamhet som bedrivs genom Smyrna Church.

 

Att se fattigdomen och de stora behov som finns berörde mig starkt. När vi hörde om planerna att starta ett nytt projekt för gatubarnen i Galle kändes det naturligt att vara med och grunda den ideella organisationen "Childrens Welfare fund" som idag finansierar driften av denna verksamhet.


De senaste elva åren har jag drivit ett privat behandlingshem för missbrukare men har dessförinnan arbetat i olika områden inom vårdsektorn. Det känns bra att som medmänniska kunna göra något för andra och vi arbetar för att många barn och ungdomar skall kunna få en bättre framtid genom ”Childrens Welfare Fund”.

Carina Nilsson

bottom of page