top of page

Om Gatubarnsprojektet

 

 

Projektet som vänder sig till hemlösa och socialt utsatta barn i Galle startade den 19 oktober 2011 med sju barn i varierande åldrar. 

 

Verksamheten bedrivs i samma byggnad som Smyrna Churchs yrkesskola och de rum som används har iordningställts för att bättre passa barn i olika åldrar.

Antalet barn som kommer till dagverksamheten är ett 25-tal i åldrarna ett till sjutton år.

 

Både hos de statliga myndigheterna och bland lokalbefolkningen har Hirusara daycare center gjort ett starkt och positivt intryck. Detta är särskilt viktigt eftersom projektet drivs av en kristen kyrka och minsta misstag skulle orsaka stor skada för verksamheten.

Centret erbjuder en kärleksfull, trygg och säker plats där barnen får förutsättningar att kunna utvecklas i positiv riktning, gå i skolan och i förlängningen få en ljusare framtid.

 

Smyrna, Hirusar Daycare center

 

Barnen på Hirusara, Daycare center tillhör gruppen ”gatubarn” som innefattar föräldralösa, övergivna eller hemlösa barn liksom barnarbetarna som tillbringar dagarna på gatorna.

Trots att barnarbete är förbjudet enligt lag och sanktioneras med böter eller fängelse, förekommer det ofta att barnen tvingas försöka bidra till familjens försörjning.

Gatubarnen är en utsatt grupp som oftast faller offer för ekonomiskt, fysiskt och sexuellt utnyttjande av andra vuxna. De vet oftast inte när de får mat nästa gång, skolgång saknas eller är sporadisk och alla är exponerade för alla faror som det medför att tillbringa sitt liv på gatorna. I en del fall tillbringas nätterna i någon mörk vrå i busstationen eller under ett träd/ bro och denna otrygga miljö, där de får bevittna både kriminell och annan destruktiv aktivitet.

Skolgång

Alla barn på Sri Lanka har rätt att tillhöra en statlig skola, men för att få tillträde till dessa måste barnen ha ett födelsecertifikat. På grund av okunskap och/eller bristande engagemang hos många av gatubarnens föräldrar, har de inte registrerat sitt nyfödda barn, och detta  leder till att de senare blir utestängda från skolgång.

 

Personalen på Hirusara daycare center gör allt för att förhandla med myndigheterna och lägga ett gott ord för barnen.

Skolmyndigheterna har efter en tid kunnat utfärda ett dokument med ett ungefärligt födelsedatum, och detta möjliggör för dessa barn att få en utbildning tillsammans med sina jämnåriga kamrater.

Om Barngruppen
bottom of page