top of page
Personalen

Senior Pastor Christie Kohomban & nuvarande pastor för Smyrna Church i Galle, Mark Nanyakkara- initiativtagare till projektet Hirusara daycare center.

Mark Nanyakkara, huvudansvarig för verksamheten på Smyrna, Hirusara daycare center.

Mrs.Threesha, Miss Shamodeni och Mrs.Mala. Dessa tre kvinnor utgör det team som dagligen ser till barnens bästa på Centret. De sköter även övriga förekommande sysslor såsom inköp, matlagning, disk, städ samt aktiviteter och studiehjälp.

bottom of page