top of page

Historia

Hur missionsarbetet startade i Galle på Sri Lanka

Det svenska missionärsparet Bertil och Reidun Nilsson kom till Sri Lanka 1958, bosatte sig i Galle på landets sydvästra kust och fortsatte det kristna arbete som påbörjats av missionärs-familjerna Anthins och Björkenfors.

 

Vid denna tid hade det hunnit bildas en grupp kristna i Galle, även om någon församling ännu inte var bildad. Verksamheten som bedrevs var fortfarande på pionjärstadiet och man fick pröva sig fram på många sätt hur man skulle nå ut med det kristna budskapet. Det visade sig att den hyrda lokalen som användes till gudstjänster och bibelstudier nästan enbart besöktes av de som redan var kristna och för att nå ut till allmänheten hade man friluftsmöten på en öppen plats utanför tingshuset i Galle.

Även i familjen Nilssons hem bedrevs missionsverksamhet, vilken bestod av bibelstudier och ungdomsarbete i form av sy och snickeriklasser. Efter ett år kunde en missionsbil köpas in med bidrag från de svenska utsändande församlingarna och det blev då lättare att förflytta sig från plats till plats med litteratur, musikinstrument och högtalaranläggning.

Den muntlig förkunnelsen, spridningen av bibeldelar och traktater och praktisk humanitär verksamhet ledde till att en liten grupp nationella kristna började växa fram.Verksamheten hade expanderat, det bedrevs sociala insatser bland den fattiga befolkningen och en omfattande barn och ungdomsverksamhet var igång  som innefattade ett hundratal pojkar och flickor från buddistiska hem.

Samtidigt började planeringen för att bilda en kristen församling och efter cirka ett år av förberedelser registrerades  SMYRNA GOSPEL ASSEMBLY hos religionsdepartementet. Den 19 februari 1961 bildades församlingen officiellt under ett tältmöte i Galle.

bottom of page