top of page

Vad vi vill ge barnen:

Trygghet och skydd undan gatornas exponering och risker.

Näringsrik och ren mat.

Kärlek, social träning, fostran och regler.

Stärkt självkänsla.

Stimulans, utbildning, läxhjälp och extraundervisning.

Hitta alternativ för de som inte vill och kan fortsätta högre teoretiska studier t.ex praktikplatser, yrkesskolor eller yrkesinriktade kurser.

Tillfälle till nya upplevelser och recreation.

Rehabilitering och integrering i samhället och utveckla dem till ansvarstagande medborgare.

Vår övertygelse är att man likt ringar på vattnet kan  förändra livsmönster som oftast gått i arv i flera generationer!

Medicinsk hjälp, hälsokontroller och nödvändig tandvård.

Läkarundersökning genomförs vid start och vid akuta sjukdomstillstånd tas barnet till doktor och ev. mediciner bekostas av dagcentret.

Vi tillhandahåller vardagskläder och skoluniformer samt betalar annan nödvändig kostnad i samband med skolgång ( skolavgifter, litteratur, transport till och från skolan etc.)

På Hirusara kan barnen läsa böcker, spela spel, rita och måla, pyssla, leka med leksaker, se på TV (barnfilmer och tecknat), sjunga och lyssna på musik samt har möjlighet till olika utomhusaktiviteter.

Vi har regelbunden kontakt med föräldrarna, andra anhöriga eller vårdnadshavare. Samarbete sker med representanter från polisen, socialtjänsten och skolan och vår målsättning är att arbeta med barnens hela situation för att på sikt kunna förändra den till det bättre.

Målsättning för verksamheten 

Andra behov som vi uppfyller

bottom of page