top of page
Sök
  • Skribentens bildDaniel Svensson

Från sumpmark till lekplats på ett år!


Så är då projektet med att förvandla sumpmarken till en funktionell lekplats för våra gatubarn, så gott som slutfört. Bakom Smyrna Church och dess biutrymmen har denna mark stått orörd alldeles för länge. Dels har det saknats tillräckligt med medel för att kunna göra något och dels har det inte funnits någon lämplig väg att transportera in det material som behövts för att åtgärda den sumpiga marken.

Så här såg marken ut under stora delar av året.....men under oktober 2012 påbörjades arbetet med att riva gamla skjul och forsla bort skräp från tomten.

Bebyggelsen är tät i detta område och det står hus i vägen på alla sidor om Smyrna Church. Tack vare en positivt inställd granne, som tillåtit passage genom hans tomt, kunde det byggas en hållbar väg för de tunga fordon, som transporterat in allt material som krävts.

För att kunna göra vägen tillräckligt bred fick man även riva en av hans byggnader. Drastiskt men nödvändigt för att fullfölja detta projekt!

I dagsläget är denna byggnad återställd och öppningen i muren mot grannens tomt är tillsluten, efter att man kört in extra sand, grus och annat material som kan behövas för att slutföra arbetet. Grannen får även nytta av dräneringen som går via hans mark, alltså lite plåster på såren för att han varit snäll och tillåtit passagen under så lång tid

En ny och vitkalkad mur på dryga två meters höjd finns nu runt hela lekplatsen och den omgärdar tomten och skyddar mot insyn. Gräsmatta har också anlagts och det har kommit lagom med regn för att den skulle kunna växa till sig. Det återstår fortfarande en del arbete innan detta projekt är helt slutfört, men barnen kan nu leka på tomten och det känns fantastiskt att barnen nu också

har möjlighet till utomhusaktiviteter. På bilden leder Mrs.Deena en stafett, men barnen älskar även att spela cricket, badminton och olika bollspel här.

Marken har schaktats, fyllts upp med grus och sand och jämnats till. "Dammen" har flyttats till en murad vattentank som kan skönjas i bildens högra kant. Den fungerar som översvämningsskydd vid kraftiga regn, vilket är ett välkänt väderfenomen i dessa trakter och som kan ställa till med mycket elände på kort tid.

Tacksamheten till Gud och glädjen vi just nu känner finner inga gränser. Vi har kommit så här långt och vi hoppas och ber att finansieringen av detta mycket kostsamma projekt snart skall vara helt täckt.

Så snart detta är i hamn kan vi börja blicka mot nästa målsättning: att flytta ner den nu trångbodda verksamheten till bottenvåningen där det finns större outnyttjade lokaler. Antalet barn på

Hirusara, Day care center har vuxit under de två år projektet har varit igång, och är i dagsläget uppe i tjugotvå.

Liksom ordet "Hirusara" som betyder "solsken" på singala, kan vi säga att det har blivit en riktig solskenshistoria, detta av Herren så välsignade projekt. Vi vill passa på att tacka alla som är med och stöttar vårt arbete och önskar er Guds rika välsignelse!

Alla de tjugotvå barnen i åldrarna tre till fjorton år, och personalen på Hirusara, Daycare center

på den nya lekplatsen.


6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page