top of page
Sök
  • lenareidun

Tillbakablick på 20202020 var ett annorlunda och utmanande år för oss alla. Sri Lanka påverkades kraftigt av Covid-19 pandemin. Utegångsförbud, lockdowns och restriktioner har orsakat enorma svårigheter. Eftersom turistnäringen sysselsätter tusentals människor har otaliga arbetstillfällen gått förlorade. Liksom runt om i världen kämpar många familjer på Sri Lanka med stora svårigheter att försörja sig och sina familjer. Den fattiga befolkningen lider. Förutom en kort period under hösten då det lättades på restriktionerna har all gatuförsäljning varit förbjuden. Denna kommers som man annars livnär sig på. Ingen inkomst, alltså inga pengar till att köpa mat och andra förnödenheter.


Liksom landets skolor, förskolor och dagcenter harSmyrna, Hirusara daycare mestadels varit stängt sedan mitten av mars. Vår samarbetspartner Smyrna Church, Galle fick snabbt ställa om sin verksamhet. Från det hälsofrämjande, psykosociala och utbildningsmässiga stöd till gatubarnen som kontinuerligt ges på Hirusara, till regelbunden distribution av mat, mediciner och andra viktiga förnödenheter till barnen och deras familjer.

Trots alla svårigheter och umbäranden har två av Hirusaras ungdomar, med vårt stöd och eget hårt arbete ändå klarat sin gymnasieexamen. Fantastiskt och samtidigt hjärtskärande när vi tänker på att deras studier periodvis bedrivits i skenet från gatlampor.

Svåra tider brukar också föda fler bra ideér. Exempel på detta är det kontantbidrag några familjer fått och som möjliggjort inköp av utrustning och basvaror. De har därmed kunnat starta en affärsverksamhet och fått chans till självförsörjning.


Vi är så tacksamma att vi med stöd från våra generösa givare kunnat ge ett litet mått av stabilitet till många utsatta familjer under denna svåraste tid. Med relativt små medel har vi kunnat uträtta mycket! Nu blickar vi framåt med tillförsikt och hopp inför 2021. Vi ser fram mot att få uppkleva ännu ett år där vi tillsamans kan göra stor skillnad för utsatta barn och ungdomar på Sri Lankla.


 
15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page