top of page
Sök
  • Skribentens bildDaniel Svensson

"Som ringar på vattnet..."


Smyrna, Hirusara Daycare Center.

Valet av namn kunde inte blivit bättre eftersom ordet Hirusara står för ordet ”solsken” på Singala! För detta dagcenter är verkligen en ljus och varm plats för de barn och familjer som innefattas i projektet, och det står mycket klart att denna verksamhet fortsätter att ha en livsavgörande inverkan på deras liv.

I dagsläget är 21 barn inskrivna och det är fantastiskt att se hur de utvecklas och blomstrar när de får förutsättningar för att kunna göra det.

Barnen som hade formats av tillvaron på gatorna får på centret se att det finns möjligheter till ett annat sorts liv än att tigga, använda droger eller bedriva kriminalitet och prostitution.

De som varit utsatta för exploatering och övergrepp har börjat få tillbaka tilliten till andra människor och de som var undernärda och sjuka har fått näringsrik mat och bättre förutsättningar att bli starka och friska. De barn som knappt kunde läsa och skriva och som hade väldigt dåligt självförtroende, har fått möjlighet att gå regelbundet i skolan och till slut börjat tro på sin egen förmåga. Utbildning och på sikt ett arbete som ger försörjning är deras nyckel till en ljusare framtid!

Verksamheten anpassas kontinuerligt efter nya framväxande behov och bland annat har öppettiderna förlängts, extraundervisning i engelska och matematik införts och en handlingsplan utformats för ungdomarna på centret.

Några av våra ungdomar när de djupt koncentrerade hjälps åt med sina hemuppgifter.

Vi har även den senaste tiden fått ta emot flera små barn där förälderns eller annan anhörigs beteende sätter dem i riskzonen. De två yngsta är bara ett halvår gamla!

Ursprungstanken var att Hirusara Daycare center skulle vara öppet för barn i åldrarna 3-13 år men allteftersom tiden gått har vi fått tänka om! Centret måste finnas tillgängligt även för mycket små barn och vårt ansvar måste också utvidgas för våra ungdomar. Vi kan inte släppa taget om dem förrän de fått hjälp till högre studier, eller lotsats in i förvärvsarbete via de statliga yrkesskolor som finns.

Ett ökat behov av omsorg även för mycket små barn har nyligen tillgodosetts. Under skoltid när de äldre barnen är i skolan pysslar, leker och vilar de minsta på centret innan den mer hektiska eftermiddagen tar vid. På bilden nedan ser vi några av de nykomna småttingarna.

Lilla Nahomi tillsammans med Treesha, en av våra tre eldsjälar

som arbetar på Hirusara.

Den positiva utveckling som detta projekt haft sedan starten för fyra år sedan kan härledas till flera faktorer. Köpkraften hos vår valuta i ett utvecklingsland som Sri Lanka gör att detta center kan drivas för en relativt blygsam kostnad och tack vare våra lokala medarbetares enorma engagemang, stora kreativitet och deras utvecklande av goda relationer med myndigheterna har Hirusara kunnat utvecklas till detta fantastiska center.

Centret har ett kontinuerligt samarbete med övriga verksamheter i Smyrna Church i Galle, som exempelvis här där man deltar med ett eget framträdande i samband med kyrkans julkonsert.

Varje år ordnas också ett ungdomsläger där även Hirusaras ungdomar kan delta.

Vill du också vara med och göra skillnad? Likt ringar på vattnet kan vi förändra livsmönster som oftast gått i arv i flera generationer. Att rädda en individs liv innebär nämligen att man också räddar den människans barn, och barnbarn, ja hela det livets träd som denna människa kommer att ge upphov till!


4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page