top of page
Sök
  • Skribentens bildDaniel Svensson

Projektet är godkänt och uppskattat av myndigheterna


Uppstart av gatubarnsprojektet

I slutet av Oktober startades gatubarnsprojektet ”Day Care Center-Hirusara” där ordet Hirusara betyder ”Solsken”, för ett tiotal barn…Vi ber och hoppas att det skall bli en ljus och glädjefylld plats där kärlek och hopp kan spridas till dessa mindre lyckligt lottade.

Dagverksamheten "Day Care Center-Hirusara" är ännu i "sin linda" men både vi som jobbar med projektet och myndigheterna i Galle ser framtiden an med tillförsikt.Målsättningen är att dagverksamheten med tiden skall kunna utvecklas och utökas till en heldygnsomsorg för dessa föräldralösa och hemlösa barn.

I dagsläget kommer ett tiotal barn regelbundet och det har anställts två kvinnor med erfarenhet av liknande arbete bland barn och ungdomar. Barnen får duscha, byta till rena kläder, mat och har sysselsättning fram till klockan 17.

I dagsläget finns inte resurser och lokaler att kunna ta hand om barnen på kvällar och nätter men allt är bättre än inget, och ett samarbete bedrivs med polisen som försöker hålla ett vakande öga över dem nattetid.


1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page