top of page
Sök
  • Skribentens bildDaniel Svensson

Nyanställd lärarinna på deltid


Av de femton barn som kommer till "Hirusara day care center" går idag åtta stycken i den statliga skolan. Alla barn på Sri Lanka har laglig rätt att tillhöra en skola men det finns ett mycket starkt socialt motstånd mot dessa våra hemlösa, "förvildade" barn. Även utbildade medborgare väljer att se ned på och förlöjliga dessa små barn som är oskyldiga offer för olyckliga omständigheter. Trots uppbackning av utbildningsdepartementet, ville skolorna i Galle inte ta emot ytterligare två av "Hirusara" barnen som nu har uppnått skolålder. Rektorer och lärare ville inte förstöra skolans rykte genom att skriva in dem!

Det senaste tillskottet till personalstyrkan är därför Miss Deena, en ung lärarinna med specialutbildning inom barnpsykologi. Hon bedriver skolundervisning för de barn som nekats tillträde till den statliga skolan och hon stöttar även de andra barnen med undervisning och läxläsning.

Miss Deena tillsammans med två av barnen

Tack vare många glada givare har "Hirusara-Day care center" kunnat utvecklas från en tanke och vision, till en väl fungerande verksamhet på bara åtta månader!

Jeremy Kohomban, Christie och Rita Kohombans son som är bosatt i USA, var på besök under Maj månad. Han blev rörd över att känna den positiva andan bland personal och barn på sentret och hur hoppfulla de har blivit inför framtiden.

Utdelning av godis som besökande haft med sig till barnen

Våra inhemska medarbetare Christie Kohomban, Mark Nanayakkara och den anställda personalen på sentret, fortsätter oförtrutet med sitt arbete på plats. Vår organisation här hemma gör allt den kan för att fortsätta sprida information och samla in medel till projektet, så att den kan fortgå och utvecklas vidare.

TACK alla ni som är, och har varit, med och bidragit till att denna verksamhet har kunnat bli möjlig. Ni är med och skänker hopp till dessa utsatta gatubarn och ger dem en chans till en mycket bättre framtid!


1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page