top of page
Sök
  • Skribentens bildDaniel Svensson

Hur går det med lekplatsen?


Brev från Christie Kohomban daterat den 28 juni, fritt översatt av Lena Svensson:

Våra kära vänner!

Hälsningar i det välsignade namnet Jesus Kristus. Trelleborgs Pingstförsamling och deras second hand butik var mycket generösa då de skänkte 50 000 kronor till att göra i ordning marken utanför yrkesskolan i Galle. Pastor Mark fick i uppgift att få en offert från en pålitlig anläggningsfirma som kan göra i ordning marken till lekplats. Det finns inte så många sådana i Galle, men Mark lyckades få tag i en person som arbetar med hotellprojekt och bad honom om en priskalkyl.

Veckorna gick och vi väntade på hans svar. Han var alltid mycket upptagen, men till slut lyckades vi få tag i honom per telefon och han angav en preliminär summa, vilken vi anser är alldeles för hög. Han angav som skäl till det höga priset att marken inte har någon förbindelse med huvudvägen, och att det blir mycket svårt att köra tunga fordon till området och dränera det från regnvatten utan att störa grannarna.

Nåväl, detta kan inte vara slutet på historien…Gud kommer att leda oss genom detta på något sätt så att vi lyckas med projektet, och under tiden är pengarna i tryggt förvar på banken. Juni är i vilket fall som helst en regnig månad.

Tack så mycket, kära vänner för det hårda arbetet ni har lagt ner på detta arbete. Utan ert engagemang, hade Smyrna Street Children projekt ännu bara varit en skakig vision...Med mycket kärlek och tacksamhet.....Rita, Christie, Mark

Kommentar:

Detta är bara ett exempel på hur svårt det är att få till stånd ett projekt på Sri Lanka. Det kan vara svårt att få tag i pålitliga och kvalificerade firmor och dessutom är det mycket byråkrati som gör att saker drar ut på tiden. Tack vare att Christie Kohomban och Mark Nanayakkara har byggt upp ett stort förtroende bland myndigheter och lokalbefolkningen under många år, är vi dock övertygade om att de, med tiden kommer att ro även detta projekt i hamn!

FEBRUARI 2013- NU ÄR ARBETET IGÅNG!

Efter månader av förberedelser och diskussioner med berörda grannar till Smyrna Church är projektet med att iordningställa trädgården/lekplatsen nu igång för fullt. Eftersom arbetet är omfattande och det inte finns möjlighet för tunga maskiner att komma till platsen genom Smyrna Churchs egen tomt, har man fått tillåtelse att riva en mur, köra fordon och gräva ner dräneringsrör via grannens tomt.

Bild från sumpmarken utanför huset där Day-Care center bedrivs. En djup vattenhåla som vid regn har svämmat över har gjort att man inte kunnat utnyttja marken till utomhusaktiviteter för barnen. Dessutom var tomten bevuxen med palmer, bananträd och annan växtlighet..dessa är nu nedtagna och bortforslade.

Man har även börjat fylla upp marken med jord för att kunna köra in med maskiner och fortsätta arbetet med att leda bort allt vatten.

Under oktober 2012 revs gamla förråd och skräp sorterades samt forslades bort.

2013 att följa det fortsatta arbetet och vår målsättning är att kunna få färdigt trädgården och lekplatsen innan årets slut!


0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page