top of page
Sök
  • Skribentens bildDaniel Svensson

Extraundervisning, förlängd öppettid och gitarrkurs!


Verksamheten på Day-care center-Hirusara, som i september varit igång i tre år, är i full gång och utvecklas stadigt framåt!

Våra planer att få igång extraundervisning för de äldre barnen kunde realiseras i samband med den nya terminsstarten i maj, och de flickor och pojkar som går i klass 7, 8 och 9 (12-14 år gamla) får nu möjlighet att fördjupa sina kunskaper i matematik, naturvetenskap och engelska tre gånger i veckan.

Barnen är otroligt duktiga och ambitiösa och pastor Mark berättar hur fantastiskt det är se deras snabba framsteg!

Mrs.Wilochana, inhyrd lärarinna med kompetens i ovanstående ämnen kommer till Hirusara måndag, onsdag och fredag eftermiddag och bedriver undervisningen i centrets lokaler.

De yngre barnen och de som fortfarande har svårigheter med läs och skrivkunskaperna, får som förut, undervisning och läxhjälp av vår anställda lärarinna Mrs.Deena.

Fler Nyheter:

Öppettiderna för Hirusara-Daycare har nyligen förlängts till kl. 18:00 och barnen får ytterligare ett lagat mål mat, innan de lämnar centret.

Vi vet att de flesta av dem inte kommer att få någon mer mat förrän de kommer tillbaka nästa dag, och därför känns det så bra att de lämnar oss mätta i magen!

En gitarr och musikkurs startade i maj. Kursen, som också den hålls av en inhyrd lärare, kommer att bedrivas varje tisdag eftermiddag, två timmar åt gången i ett halvår. Här kommer barnen att få lära sig gitarrackord, österländsk och västerländsk musikhistoria men även ha en del sångträning.

Nya skoluniformer har köpts in till skolbarnen, i samband med terminsstarten.

En glädjande nyhet är också att alla barnen på Hirusara som är i skolåldern, nu går i skolan. Efter en lång och komplicerad process med skolmyndigheterna har även det sista kvarvarande barnet utan födelsecertifikat, nu fått utfärdat ett motsvarande dokument som ger tillträde till den statliga skolan. Fantastiskt roligt och betydelsefullt!!

Pastor Mark delar ut de nyinköpta skoluniformerna till alla våra skolbarn.

ETT VARMT TACK till alla som är med och bidrar till att vi kan fortsätta ge Galle citys mest utsatta barn ett bättre liv och framtid!

Guds rika Välsignelse!


3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page